Huskvarna Allianskyrka

“Gudstjänsterna - i vår kyrka vill vi ska präglas av Befrielse, Glädje och Nåd. Välkommen att vara med!”

"Jag gladdes, när man sade till mig: Kom låt oss gå till Herrens hus." Ps.122:1
Det är verkligen en förmån att få dela gemenskapen och tron i en församling. Var välsignad och omsluten av Guds kärlek.
 

Följ oss på sociala medier
Församlingen
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Tonår
  • Instagram

AKTUELLT

Speciella arrangemang i församlingen och kyrkan

Insamling under Fastetiden

Under fastetiden fram till Påsk, kommer vi att ha en speciell insamling till ”Ge för livet!”. Pengarna som samlas in kommer i år att gå till ett projekt som bekämpar människohandel i Rumänien.
Rumänien är det land i Europa där flest tjejer rekryteras för människohandel. Flera av dem hamnar i Sverige. Svenska Alliansmissionen har en samarbetspartner landet, Valoare Plus. Organisationen skickar vi informationsteam till skolor för att undervisa om människohandel och hur man undviker att luras in i det.

 

 

Söndagen den 14 februari 2021 predikade Ingemar Sunbring över temat "En annorlunda semmelstund". Genom att klicka på knappen nedan går det att läsa och ladda ner receptet

UV-scout
  • Instagram
  • YouTube

 Program vecka 6-10

 Gudstjänsterna sänds via YouTube

Söndag den 7 mars kl. 18.00

Bönevandring. Samling på kyrkans parkeringsplats


 

Herre Kristus du som är vårt ljus, 
lys för dem som drabbats av sjukdom 
och dem som känner oro. 
Du som kallar var och en vid namn; 
bär varje människa igenom 
och låt hälsan och friden segra. 

Amen

Kultur och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet

Ebbesvägen 10, 56139 Huskvarna

Tel: 079-348 31 20 e-post: info@huskvarnaallianskyrka

@ 2017 Huskvarna Allianskyrka