Huskvarna Allianskyrka

“Gudstjänsterna - i vår kyrka vill vi ska präglas av Befrielse, Glädje och Nåd. Välkommen att vara med!”

"Jag gladdes, när man sade till mig: Kom låt oss gå till Herrens hus." Ps.122:1
Det är verkligen en förmån att få dela gemenskapen och tron i en församling. Var välsignad och omsluten av Guds kärlek.
 

Följ oss på sociala medier
Församlingen
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Tonår
  • Instagram

AKTUELLT

Speciella arrangemang i församlingen och kyrkan

Basläger logga.JPG
UV-scout
  • Instagram
  • YouTube

Program vecka 24

Söndagen den 20 juni kl. 10.00 och 12.00

Gudstjänst med barnvälsignelse

Predikan: Emelie Albervik

Sång/musik: Viktoria & Johan Arvidsson

Barnvälsignelse för Dora Bakker under gudstjänsten kl. 10.00

OBS! Max 45 personer per gudstjänst

Om det inte är tillräckligt många anmälda blir det bara en gudstjänst

Möjlighet att fika med medhavd fikakorg ute på gräsmattan vid flaggstången.

Föranmälan via:

Telefon: 079-348 31 20 alt. 073-021 58 05
E-post: info@huskvarnaallianskyrka.se

Herre Kristus du som är vårt ljus, 
lys för dem som drabbats av sjukdom 
och dem som känner oro. 
Du som kallar var och en vid namn; 
bär varje människa igenom 
och låt hälsan och friden segra. 

Amen

Kultur och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet