Huskvarna Allianskyrka

“Gudstjänsterna - i vår kyrka vill vi ska präglas av Befrielse, Glädje och Nåd. Välkommen att vara med!”

"Jag gladdes, när man sade till mig: Kom låt oss gå till Herrens hus." Ps.122:1
Det är verkligen en förmån att få dela gemenskapen och tron i en församling. Var välsignad och omsluten av Guds kärlek.
 

Följ oss på sociala medier
Församlingen
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Tonår
  • Instagram

AKTUELLT

Speciella arrangemang i församlingen och kyrkan

xSkidresa2022.jpg
UV-scout
  • Instagram
  • YouTube

Program vecka 3 2022

Onsdag den 19 januari kl.18.00

Ekonomisk genomgång  inför årsmötet

Det går att följa genomgången via Microsoft Teams. Länk är utskickad via mail

Söndagen den 23 januari kl. 10.00

Gudstjänst

Predikan: Ingemar Sunbring

Tema: "Helar Gud idag"
Sång/Musik: Helena Isén

Speciella platser att sitta på i Gudstjänstlokalen. Viktigt att följa anvisningar från kyrkvärdar.

Bibelkvällar 2022
Inför församlingens och HABU:s årmöte 2022
Vi söker ungdomsledare
Programblad

Herre Kristus du som är vårt ljus, 
lys för dem som drabbats av sjukdom 
och dem som känner oro. 
Du som kallar var och en vid namn; 
bär varje människa igenom 
och låt hälsan och friden segra. 

Amen

Kultur och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet