Huskvarna Allianskyrka

“Gudstjänsterna - i vår kyrka vill vi ska präglas av Befrielse, Glädje och Nåd. Välkommen att vara med!”

"Jag gladdes, när man sade till mig: Kom låt oss gå till Herrens hus." Ps.122:1
Det är verkligen en förmån att få dela gemenskapen och tron i en församling. Var välsignad och omsluten av Guds kärlek.
 

Följ oss på sociala medier
Församlingen
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Tonår
  • Instagram

AKTUELLT

Speciella arrangemang i församlingen och kyrkan

xSkidresa2022.jpg
UV-scout
  • Instagram
  • YouTube

Program vecka  48

Fredagen den 3 december kl. 19.00

TONÅR

Söndagen den 5 december kl. 10.00

GUDSTJÄNST M NATTVARD

2:a ADVENT

Predikan: Emelie Albervik

Tema:Hur leder Gud oss?
Sång: Christer Ramefelt

Terminsavslutning för Barnkyrkan

Söndagen den 5 december kl. 18.00

BÖN OCH TILLBEDJAN

Sång: Emelie Albervik och AnnaMalin Kax

Herre Kristus du som är vårt ljus, 
lys för dem som drabbats av sjukdom 
och dem som känner oro. 
Du som kallar var och en vid namn; 
bär varje människa igenom 
och låt hälsan och friden segra. 

Amen

Kultur och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet