Huskvarna Allianskyrka

“Gudstjänsterna - i vår kyrka vill vi ska präglas av Befrielse, Glädje och Nåd. Välkommen att vara med!”

"Jag gladdes, när man sade till mig: Kom låt oss gå till Herrens hus." Ps.122:1
Det är verkligen en förmån att få dela gemenskapen och tron i en församling. Var välsignad och omsluten av Guds kärlek.
 

Följ oss på sociala medier
Församlingen
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Tonår
  • Instagram

AKTUELLT

Speciella arrangemang i församlingen och kyrkan

Gudstjänsterna i veckorna 27, 29 och 30 kommer att ersättas med  
"Öppen kyrka" mellan 10.00 - 11.00

Detta innebär att alla är välkomna för att sjunga någon psalm/sång tillsammans och be tillsammans

Välkommen till Konfirmationsläsning 2021-2022, födda 2007.

För ytterligare information se bifogat dokument.

Har du frågor, kontakta:

Ingemar Sunbring

Pastor och församlingsföreståndare

Telefon: 079-348 31 20

E-post: pastor@huskvarnaallianskyrka.se

UV-scout
  • Instagram
  • YouTube

Program vecka 29

Söndagen den 25 juli kl. 10.00

Öppen kyrka

Herre Kristus du som är vårt ljus, 
lys för dem som drabbats av sjukdom 
och dem som känner oro. 
Du som kallar var och en vid namn; 
bär varje människa igenom 
och låt hälsan och friden segra. 

Amen

Boka in helgen den 4-5 september.

Ytterligare information kommer 

Kultur och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet