Huskvarna Allianskyrka

“Gudstjänsterna - i vår kyrka vill vi ska präglas av Befrielse, Glädje och Nåd. Välkommen att vara med!”

"Jag gladdes, när man sade till mig: Kom låt oss gå till Herrens hus." Ps.122:1
Det är verkligen en förmån att få dela gemenskapen och tron i en församling. Var välsignad och omsluten av Guds kärlek.
 

Följ oss på sociala medier
Församlingen
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Tonår
  • Instagram

AKTUELLT

Speciella arrangemang i församlingen och kyrkan

xSkidresa2022.jpg
miniuv21.JPG
Uvscout21.JPG
UV-scout
  • Instagram
  • YouTube

Program vecka  43

Onsdagen den 27 oktober kl. 15.00

SYMÖTE

Fredag den 29 oktober kl. 19.00

TONÅR

Söndagen den 31 oktober kl. 10.00

TILLSAMMANSGUDSTJÄNST

Predikan: Emelie Albervik
Sång: Barnkyrkan

Herre Kristus du som är vårt ljus, 
lys för dem som drabbats av sjukdom 
och dem som känner oro. 
Du som kallar var och en vid namn; 
bär varje människa igenom 
och låt hälsan och friden segra. 

Amen

Kultur och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet