Huskvarna Allianskyrka

“Gudstjänsterna - i vår kyrka vill vi ska präglas av Befrielse, Glädje och Nåd. Välkommen att vara med!”

"Jag gladdes, när man sade till mig: Kom låt oss gå till Herrens hus." Ps.122:1
Det är verkligen en förmån att få dela gemenskapen och tron i en församling. Var välsignad och omsluten av Guds kärlek.
 

Följ oss på sociala medier
Församlingen
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Tonår
  • Instagram

AKTUELLT

Speciella arrangemang i församlingen och kyrkan

Lyft blicken 2021.JPG
UV-scout
  • Instagram
  • YouTube

Program vecka 19

Gudstjänster och samlingar 13-16 maj. 

Under helgen är det SAM:s årskonferens från Gullbranna. 
Dessa samlingar sänds live via vår hemsida. Klicka på YouTube-ikonen den tid som samlingen eller Gudstjänsten är.

Söndag den 16 maj kl. 18.00

Vi har alltså inte någon egen Gudstjänst som sänds över webben. Men, på vår hemsida under MEDIA hittar du från söndag en predikan av Ingemar Sunbring med ämnet ”Hjälparen kommer”.

Herre Kristus du som är vårt ljus, 
lys för dem som drabbats av sjukdom 
och dem som känner oro. 
Du som kallar var och en vid namn; 
bär varje människa igenom 
och låt hälsan och friden segra. 

Amen

Kultur och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet