top of page

Huskvarna Allianskyrka

“Gudstjänsterna - i vår kyrka vill vi ska präglas av Befrielse, Glädje och Nåd. Välkommen att vara med!”

Kyrkan (2).jpg
Följ oss på sociala medier
Församlingen
  • Facebook
  • Instagram
Tonår
  • Instagram
UV-scout
  • Instagram
  • Youtube

VECKOKALENDER
Gå till månadskalendern

Program Vecka 23

Tisdag 6 Juni kl.17.00

Nationaldagsfirande i kyrkans trädgård

Talare: Gunna Dahlqvist, Hela människan

Sång: Jill Svensson

Söndag 11 Juni kl. 10.00

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Mats Sturesson
Sång/musik: Gsus

KOMMANDE HÄNDELSER

Nationaldagsfirande
Välkommen till Nationaldagsfirande i kyrkans trädgård
6 juni klockan 17.00
Tal av Gunnar Dahlqvist från Hela människan
Sång/musik av Jill Svensson & Mia Säll
Servering

Läs mer
sondaghelaveckan.png

Missade du predikan i söndags?
 

Kultur och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet

Herre Kristus du som är vårt ljus, 
lys för dem som drabbats av sjukdom 
och dem som känner oro. 
Du som kallar var och en vid namn; 
bär varje människa igenom 
och låt hälsan och friden segra. 

Amen

bottom of page