top of page
Speciella inbjudningar, t. ex. Livsviktigt, Kvinnofrukost, Bibelhelger m.m.

Några kvällar under våren och hösten bjuder vi in till en Livsviktigt-kväll. Välkommen att lyssna på en intressant person (er) och till intressanta människoskildringar. 

L!VSV!KT!GT!
"Söka sig själv och Gud-
Pilgrimsvandring 80 mil till
Santiago de Compostella

Fredrik Arenhall berättar om att möta sig själv och att möta Gud när man vandrar.

Onsdag 22 mars kl. 18.30

AKTUELLT

Följ oss på..

Gilla oss på..

bottom of page