Barn & Ungdom

Scout, tonår, konfirmation eller barnkyrkan, det finns flera saker att göra för dig som är ung.

Scouter

UV-scout handlar om djur, natur, eldar, knopar och annat friluftsliv. Men också om sjukvård, bibelkunskap, mission och allmänna samhällsfrågor som rättvisa och demokrati. Innehållet i UV-scout är minst sagt varierat!

I Huskvarna UV-scout träffas vi på tisdagar. Vanlig UV-scout tid är mellan 18:15-19:30, vissa kvällar kan var förlängda. Det är helt gratis att vara med i UV-Scout, men för vissa aktiviteter tar vi ut en självkostnads avgift. Utöver våra tisdagsträffar så anordnar vi Hajker (höst, vinter och vår) och Läger.

UV-scout är en kristen verksamhet där UV-kvällarna ofta orienterade lika mycket mot scouting som mot undervisning i kristen tro.

Idag finns det cirka 4500 UV-scouter i 75 olika UVscoutkårer. UV-scout organiserasav SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom).
Huskvarna UV-Scout är en aktivitet som drivs av Huskvarna Alliansförsamling Barn och Ungdom (HABU). HABU är en underförening till SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom).

Läger anordnar vi vanligtvis tillsammans med andra kårer, då vi kan vara mellan 300-400st Scouter. Vart 7:e år anordnas storläger med samtliga UV-scoutkårer.

I UV-scout kallas de yngsta för mini-UV:ar, från 7 år. Invigd UV-scout blir man det år man fyller 9 år. Ledarscout/Elitscout kan man bli från och med det år man fyller 14 år och UV-scoutledare kan man bli från det att man fyller 17 år.

Den pedagogiska delen av UV-scoutrörelsen är inriktad mot ett praktiskt lärande. “Learning-by-doing” är ett uttryck som väl passar UV-scout.

Verksamheten utgår från sex olika ämnesområden: Natur och miljö, Jesus och vi, Rätt hjälp, Till alla folk, Scoutteknik och Vi tillsammans.

Märken tilldelas UV-scouter efter att de uppfyllt kraven för märket i fråga. Märkesutdelning gör vi i Huskvarna UV-Scout på våren i en ceremoni som vi benämner ”stjärnfall”. Denna ceremoni brukar vi hålla vid vår Hajkplats ute vid Hakarp.

UV-Scoutlagen

En UV-scout är stilla inför Guds ord och bönen.
En UV-scout är till glädje och nytta för hem och samhälle.
En UV-scout är aktsam om sin och andras egendom.
En UV-scout är ärlig och håller löften.
En UV-scout är en god kamrat och gör alltid sitt bästa.
En UV-scout är en djurvän och vårdar naturen.

Mini-UV

Öppet för årskurs 1-2
Gunnar Harrysson:
076-108 89 08

16 april
18:15 – 19:30
Mini-UV kväll
UV-scoutrummen

Tema: Så, ta med mjölkpaket

Scouter

För de som går i årskurs 3-6
Andreas Boström:
076-677 96 64

16 april
18:15 – 19:30
Scoutkväll
Vindskydden

Tema: Patrullkamp

Elitscout

För de som går i årskurs 7 och uppåt.
Joacim Larsson:
073-351 15 00

16 april
18:15 – 19:30
Elitscoutkväll
UV-scoutrummen

Tema: Planering hajklägerbål

Tonår

19 april
19:00 – 23:00
Tonårskväll
Ungdomsvåning

Tema: Bilkurragömma

Barnkyrkan

Barnkyrkan är för dig mellan 4-9 år, men även yngre barn är välkomna tillsammans med en vuxen. Vi träffas på söndagar i samband med Gudstjänsten kl. 10.00. Vi är med en kort stund på Gudstjänsten innan vi tillsammans  går ner till våra lokaler. 

Vi berättar och pratar om olika bibelberättelser och ibland spelar vi drama. Vi sjunger och ber, pysslar, leker lekar, ritar, bakar mm.

10-12 år är gruppen för de lite äldre barnen. Innan vi samlas i vår grupp är vi med en kort stund på Gudstjänsten. Här läser vi bibeln, leker och tävlar, bakar, samtalar och ber tillsammans!

barnkyrkan

“ En viktig sak med båda dessa grupper är att bygga långsiktiga relationer mellan barnen, men också med ledarna.
Att barnen ska ha roligt tillsammans och känna sig välkomna till kyrkan.
Vi vill skapa trygghet och trivsel, så att barnen kan få en stadig grund till en tro som sedan får växa. “

Barnkör

“Vi vill erbjuda dig att gå Konfa hos oss. Konfaläsning är en gammal tradition där du tillsammans med vuxna och andra ungdomar funderar över och söker svar på tro och livsfrågor som

Vem är jag? Vem är du? Vem är Gud?
Vad innebär det att tro på Gud?”

Konfirmation

Under Konfaåret får du chans att fundera över några av livets stora frågor. Oavsett om du tror, tvekar eller helt enkelt bara är nyfiken så är Konfa för dig. Gemenskapen är viktig under Konfaåret! Du får nya kompisar och vi kommer att göra saker tillsammans och vi gör några besök hos andra aktörer i vår omgivning.
Vi deltar i en hajk på Gullbrannagården någon gång i april tillsammans med ca 400 andra som går Konfa. Tillsammans med engagerade ledare tror vi att du kommer få ett konfirmationsår värt att minnas.

​Kontaktperson:
Mats Sturesson
Tele: 0793-48 31 20
Epost: pastor@huskvarnaallianskyrka.se

17 april
16:00 – 17:30
Konfirmationsträff
Samvaron

Tema: Inför avslutningen

Jeremia

11 maj
16:00 – 18:00
Jeremia
Ungdomsvåning

Tema: Såpasport