top of page

Cellgrupper

Vi träffas i hemmen

Cellgrupp, något för mig?

Begreppet cellgrupp kommer från de celler som finns i naturen och i våra kroppar. Cellerna och församlingens cellgrupper har mycket gemensamt:

• De växer och utvecklas
• De kan se väldigt olika ut
• De delar sig ibland
• De är grundstenarna i en levande kropp

 

Våra cellgrupper är mindre samlingar som går ut på att lära känna varandra och Gud bättre. Ofta består grupperna av fem till tjugo personer som äter, har trevligt, ber och läser Bibeln tillsammans. I vår församling vill vi på olika sätt skapa förutsättningar för människor att få en nära relation till Gud och till andra människor. Om gudstjänsten i kyrkan är den stora gemenskapen är cellgruppen den lilla, men lika viktiga gemenskapen.

Den lilla gruppen är en plats där man får utrymme för gemenskap med andra troende, inspiration till att växa i sin tro och sitt lärjungaskap och dit man gärna välkomnar den som är ny i sin tro eller den som är nyfiken på en kristen tro. Gemenskapen räcker längre än till bara själva samlingen. Medlemmarna i gruppen delar livet med varandra, i med och motgång, och när gruppen fungerar som det är tänkt visar man även praktisk omsorg.

NÄR?
De flesta cellgrupper träffas en eller två gånger per månad men varje grupp kan själv välja hur ofta och när man samlas.

VAR?
Ofta träffas cellgrupperna hemma hos medlemmarna för att de som är med ska lära känna varandra bättre. En rad saker kan påverka hur ofta gruppen kommer samman, var den samlas eller vad den gör när den träffas: 

• Familjesituationer

• Geografiskt läge och avstånd

• Typ av boende

• Ålder

• Intressen

Grupperna bestämmer själva hur det går till vid sammankomsterna. En av hörnstenarna är alltid gemensam bön för varandra och församlingen.

 

Kontakta gärna:

Mats Sturesson, pastor och föreståndare

Telefon: 0793 - 48 31 20

E-post: pastor@huskvarnaallianskyrka.se

 

Intresseanmälan för cellgrupp

Tack för intresseanmälan!

bottom of page