Om församlingen

Vår församling har något för alla åldrar

SÖNDAGAR KL. 10:00

Fira Gudstjänst
med oss!

Gudstjänsten har genom alla tider varit central i den kristna församlingen. I Gudstjänsten kommer hela församlingen samman i förbön, tillbedjan och sång. Genom Gudstjänsten får vi både möta Gud och varandra, vilket är själva kärnan i att vara församling. 

14 april
10:00 – 11:00
Gudstjänst

Predikan: Fredrik Arenhall
Sång/musik: Frida Elmgren
Barnkyrkan har samling.

Predikan och Sång

I Gudstjänsten är förkunnelse från Guds ord centralt. Tillsammans ärar vi och tillber Gud, sång och musik från vår tidlösa sångskatt är en stor del i Gudstjänsten.

nattvard

Nattvard

Med jämna mellanrum bjuder vi in till att fira nattvard tillsammans i samband med Gudstjänsten.

Kyrkfika

Vi fortsätter gemenskapen med fika i vår festvåning, Samvaron.
Vi bjuder dig som besöker Allianskyrkan för första gången på fika.

Bönen

Bönen är trons språk, hjärtats samtal med Gud och formen för det samtalet kan se olika ut. Bönen kan ske i den enskilda människans hjärta som en känsla av lättnad och tacksamhet, en suck av trötthet och sorg, kärlek eller oro för en annan människa. Samtal med Gud sker mitt i vardagen, mellan hem, jobb och skola eller i naturen, i stillheten på kvällen eller på natten. 

Det finns alltid möjlighet till personlig förbön i samband med våra samlingar, eller om du vill träffas enskilt. Kontakta gärna vår pastor eller annan ledare för samtal och bön.

Vi samlas för gemensam bön på onsdagar kl. 18:00 varannan vecka. Varmt välkommen!

17 april
18:00 – 19:00
Bibelundervisning för ett hållbart liv
Kyrksal

Smågrupp

Våra smågrupper är mindre samlingar som går ut på att lära känna Gud och varandra bättre.
Ofta består grupperna av fem till femton personer som äter, har trevligt, ber och läser Bibeln tillsammans.

I vår församling vill vi på olika sätt skapa förutsättningar för människor att få en nära relation till Gud och till andra människor.

Om gudstjänsten i kyrkan är den stora gemenskapen är smågruppen den lilla,
men lika viktiga gemenskapen.

Den lilla gruppen

är en plats där man får utrymme för gemenskap med andra troende, inspiration till att växa i sin tro och sitt lärjungaskap och dit man gärna välkomnar den som är ny i sin tro eller den som är nyfiken på en kristen tro.
Gemenskapen räcker längre än till bara själva samlingen. Medlemmarna i gruppen delar livet med varandra, i medgång och motgång, och när gruppen fungerar som det är tänkt visar man även praktisk omsorg.

Hur?

Grupperna bestämmer själva hur det går till vid sammankomsterna.
En av hörnstenarna är alltid gemensam bön för varandra och församlingen.

När?

De flesta smågrupper träffas en eller två gånger per månad men varje grupp kan själv välja hur ofta och när man samlas.

Var?

Ofta träffas smågrupperna hemma hos medlemmarna för att de som är med ska lära känna varandra bättre. En rad saker kan påverka hur ofta gruppen kommer samman, var den samlas eller vad den gör när den träffas: 

  • Familjesituationer
  • Geografiskt läge och avstånd
  • Typ av boende
  • Ålder
  • Intressen

Dagledigträffar

Allianskyrkan på Petersberg hälsar alla daglediga välkomna till samlingar på torsdagar. Programmet består av gästmedverkan med föredrag, sång, musik, servering och lotteri.

I samarbete med pensionärsorganisationen RPG, inbjuds till storsamlingar, motionstävling och resor.

Börje Skagerö är kontaktperson för RPG och dagledigträffarna.
Ring gärna på telefon: 036-19 09 41 för mer information.

Samfundstillhörighet

Det trossamfund som vi är en del av är Svenska Alliansmissionen, SAM. Svenska Alliansmissionen är ett fritt, kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13 700 medlemmar i 150 svenska församlingar. Utöver vår verksamhet i Sverige arbetar Svenska Alliansmissionen i ett 20-tal länder runt om i världen.

sam