Hur kommer du till tro

Vi tror att Jesus är Guds son

Genom att ta emot Jesus i sitt liv. Det kan man göra genom att be till honom med egna ord. Man kan också använda "frälsningsbönen" som lyder: 


  Tack Gud för att du har skapat mig och känner mig. 

  Tack Jesus för att du är Guds Son och själv Gud.

  Jag tror på dig, att du dog och uppstod. 

 Jesus, jag vill att du ska vara min Herre och leda mig hela livet.

 Nu ber jag: Förlåt mig min synd, det jag tänkt, sagt och gjort som varit emot din vilja.

 Ta hand om mig och hjälp mig, jag behöver dig.

 Tack att jag får vá ett Guds barn. I Jesu namn. Amen.

Läs gärna första Johannesbrevet 1:9 och Johannesevangeliet 1:12

Medlemskap i församlingen, Medlem i vår församling kan den bli som bekänner en personlig tro på Jesus Kristus. Vi förordar att medlemskapet bygger på tro och dop. Vi godkänner och praktiserar både barn- och troendedop. Vi samtalar gärna med dig!

Om du har frågor kontakta
Ingemar Sunbring, pastor och föreståndare
Telefon expedition: 079-348 31 20

E-post: pastor@huskvarnaallianskyrka.se 

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. 
Amen.

Ebbesvägen 10, 56139 Huskvarna

Tel: 079-348 31 20 e-post: info@huskvarnaallianskyrka

@ 2017 Huskvarna Allianskyrka