Kontakt

Också i dag ger Gud oss möjlighet att vara med och arbeta för att vidga hans rike

Mats Sturesson

Pastor och Föreståndare

pastor@huskvarnaallianskyrka.se
Telefon: 0793-48 31 20

Moa Harrysson

Ungdomsledare

moa@huskvarnaallianskyrka.se
Telefon: 0702-06 57 21

Jonathan Rundquist

Ungdomsledare

jonathan@huskvarnaallianskyrka.se
Telefon: 0768-45 95 67

Styrelsen

Per-Olof Cederquist (ordförande), Johannes Einemo (vice ordförande),
Albert Bakker, Ingela Everland, Björn Engvall, Henrik Granat, Gunnar Krantz (kassör), Pontus Sabel och Stig-Erik Wendefors.

Skicka e-post till styrelsen

Har du någon fundering som gäller vår webbsida?

Skicka e-post till webadmin

Ekonomi

Vi är alla som medlemmar ansvariga för att församlingens ekonomi är solid. Mycket av församlingens utgifter finansieras med frivilliga gåvor. Insamlade medel går bl.a till Barn- & ungdomsarbetet, missionsarbetet, lön till anställda och omkostnader för kyrkan.

​​På nedanstående sätt kan du stödja oss:

Huskvarna Alliansförsamling
Bankgiro: 993 -1460
Bankkonto: SE-banken 5145-10 017 54
Swish: 123 343 49 66

Huskvarna Alliansförsamlings Barn- och Ungdom HABU
Bankgiro: 316 – 8556
Bankkonto: SE-banken: 5145 – 10 016 49
Swish: 123 181 93 25

Kyrkoavgift
Det går via Svenska Alliansmissionen att ändra sin kyrkoavgift så att en del går till SAM och en del går till vår församling istället som nu till Svenska kyrkan.
Läs mer här.

Av budgeten för 2023 på ca 1,9 miljoner kronor var cirka 1,6 miljoner kronor ideellt insamlade medel. Att dela med sig av sina resurser är ett naturligt uttryck i kristen tro. Det utgivande livet är en livshållning som Jesus lär oss. Att ge är också ett uttryck för förvaltande av Guds skapelse och gåvor. 

Länkar

Som församling tillhör vi Svenska Alliansmissionen (SAM), www.alliansmissionen.se
Vårt barn och ungdomsarbete tillhör Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU), www.sau.nu

Bra sommarkonferens för ungdomar och unga vuxna, www.gullbrannafestivalen.com
SAU har två sommargårdar: Bödagården, www.bodagarden.nu, och Gulbrannagården, www.gullbrannagarden.se.
Andra sommargårdar kan man hitta på www.kgh.nu

Svenska Alliansmissionens hjälporganisation, www.samhjalp.se
Hela människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete, www.helamanniskan.se/jonkoping/

Kyrkans sociala medier
Tonårs sociala medier
Scouternas sociala medier
Barnkörens sociala medier
kyrksalen-3
kyrksalen-4
samvaron-1
samvaron-dukad
tonar-1
tonar-2
tonar-3
rorelserum
scoutrum
vindskydd-2-1
vindskydd

Uthyrning av lokaler

Lokalerna är lika passande till födelsedagsfirandet, bröllopsfesten,
högtidsfirandet eller kanske till ditt föreningsmöte.

Festvåningen (Samvaron) har plats för ca 150 personer.
Lokalen är fullt utrustad med köksredskap, porslin, glas, bestick.
Diskmaskin för storkök finns. Det finns en mindre sporthall (rörelserummet)
som passar till gympapass eller innebandy. 

För mer information och priser:
Mats Sturesson, pastor och föreståndare
Telefon: 0793-48 31 20
E-post: pastor@huskvarnaallianskyrka.se