Välkommen att kontakta församlingen

Kontakter

Välkommen att kontakta oss
Församlingens anställda...

Om du vill du få kontakt med församlingen eller någon av våra anställda är du varmt välkommen via telefon, mail eller om du vill titta in på Allianskyrkans expedition för ett samtal. Längst ner på sidan finns en karta om du inte hittar till Huskvarna Allianskyrka.

Ingemar2.jpeg
Emelie2.jpeg
Ge av din tid du har...

Som är medlemmar i Huskvarna Allianskyrka känner att vi alla behövs för att allt skall fungera i en församling. Därför finns våra GOA-grupper (Gemenskap Omsorg Arbete)

Varje grupp (ca 20 st/grupp/ca 2 veckor per år) ansvarar då för städning av bl. a. kyrksalen, rörelserummen, församlingssalen, kök m.m. Man har även ansvar för kyrkfikat den veckan.   

Flera känner att de har en uppgift som barn- eller ungdomsledare. Några är musik- och körledare. Andra sitter i församlingens styrelse. Gud kallar kanske just dig till församlingsarbetet.

Ingemar Sunbring

Pastor och Föreståndare

pastor@huskvarnaallianskyrka.se
Telefon: 0793-48 31 20

Emelie Albervik

Församlingsledare m Barn- och Familjeinriktning

emelie@huskvarnaallianskyrka.se
Telefon: 0730-21 58 05

Församlingens ekonomi

Att ge en gåva till vår församling

Huskvarna Allianskyrka har till uppgift att sprida evangelium i vårt närområde. Det sker på en mängd olika sätt och det kan ske enbart tack vare att det finns så många understödjare. Alla har möjlighet att stödja detta viktiga arbete. Av budgeten på drygt 2 Milj kronor är mer än 1,6 Milj kronor ideellt insamlade gåvor. Det är en förmån att få vara med och ge av det man har.

Att dela med sig av sina resurser är ett naturligt uttryck i kristen tro. Det utgivande livet är en livshållning som Jesus lär oss. Att ge är också ett uttryck för förvaltande av Guds skapelse och gåvor. Därför bor det en stor glädje i givandet. 

 


Läs mer i PDF-filen.

 

 


Klicka på Blanketten som är till

för att kunna ge en gåva med
hjälp av vinsten från aktier.

Blanketten skall skrivas ut på skrivare

för att fylla i och lämnas till kassören

eller till till kyrkans anställda.

Vi är alla som medlemmar ansvariga för att församlingens ekonomi är solid. Mycket av församlingens utgifter finansieras med frivilliga gåvor.

Insamlade medel går bl. a. till:

  • lön till anställda

  • kostnader för kyrkan

  • missionsarbete

  • barn- o ungdomsarbete
     

På nedanstående sätt kan du ge en gåva till församlingen:

Huskvarna Alliansförsamling

Bankgiro: 993 -1460

Bankkonto: SE-banken 5145-10 017 54

Swish: 1234 182 424

Märk insättningen med

"Gåva till HVA Allians"

Huskvarna Alliansförsamlings Barn och ungdom, HABU

Bankgiro: 316 - 8556

Bankkonto: SE-banken: 5145 - 10 016 49

Swish till HABU: 1234 819 325

Märk insättningen med

"Gåva till HABU"

Kyrkoavgift

Det går via Svenska Alliansmissionen att ändra sin kyrkoavgift så att en del går till SAM och en del går till vår församling istället som nu till Svenska kyrkan. Gå in på Svenska Alliansmissionens hemsida och läs mer.

Länkar till andra hemsidor...

Som kyrka tillhör vi Svenska Alliansmissionen (SAM)

www.alliansmissionen.se
 

Vårt barn och ungdomsarbete tillhör Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU). Du kan läsa mer om SAU på www.sau.nu

Bra sommarkonferenser för ungdomar och unga vuxna
www.gullbrannafestivalen.com