top of page
Välkommen att kontakta församlingen

Kontakter

Välkommen att kontakta oss
Församlingens anställda...

Om du vill du få kontakt med församlingen eller någon av våra anställda är du varmt välkommen via telefon, mail eller om du vill titta in på Allianskyrkans expedition för ett samtal. Längst ner på sidan finns en karta om du inte hittar till Huskvarna Allianskyrka.

Mats.jpeg

Mats Sturesson

Pastor och Föreståndare

pastor@huskvarnaallianskyrka.se
Telefon: 0793-48 31 20

Moa.jpeg

Moa Harrysson

Ungdomsledare

moasbus@hotmail.com
Telefon: 0702-06 57 21

Jonathan.jpeg

Jonathan Rundquist

Ungdomsledare

j.rundqvist10@gmail.com
Telefon: 0768- 45 95 67

Att stödja församlingen

Huskvarna Alliansförsamling har till uppgift att sprida

evangelium i vårt närområde. Det sker på en mängd olika sätt och det kan ske enbart tack vare att det finns så många

understödjare. Alla har möjlighet att stödja detta viktiga arbete. Av budgeten för 2022 på ca 1,9 miljoner kronor var cirka 1,6 miljoner kronor ideellt insamlade medel. Det är en förmån att få vara med och ge av det man har.

Att dela med sig av sina resurser är ett naturligt uttryck i kristen tro. Det utgivande livet är en livshållning som Jesus lär oss. Att ge är också ett uttryck för förvaltande av Guds skapelse och gåvor. Därför är det en stor glädje i givandet. 

 


Läs mer i PDF-filen.


Klicka på Blanketten som är till

för att kunna ge en gåva med
hjälp av vinsten från aktier.

Blanketten skall skrivas ut på

skrivare för att fylla i och lämnas till

kassören eller till till kyrkans anställda.

Ge av din tid du har...

Som medlemmar i Huskvarna Alliansförsamling känner vi att alla behövs för att allt skall fungera i församlingen. Därför finns våra GOA-grupper (Gemenskap Omsorg Arbetsgrupp)

Varje grupp ansvarar då för städning av bl. a. kyrksalen, rörelserummen, församlingssalen, kök m.m. Man har även ansvar för kyrkfikat den veckan.   

Flera känner att de har en uppgift som barn- eller ungdomsledare. Några är musik- och körledare. Andra sitter i församlingens styrelse. Gud kallar kanske just dig till församlingsarbetet.

Församlingens ekonomi

Vi är alla som medlemmar ansvariga för att

församlingens ekonomi är solid. Mycket av församlingens utgifter finansieras med frivilliga gåvor.

Insamlade medel går bl. a. till:

  • barn- o ungdomsarbete

  • missionsarbete

  • lön till anställda

  • kostnader för kyrkan

På nedanstående sätt kan du stödja oss:

Huskvarna Alliansförsamling

Bankgiro: 993 -1460

Bankkonto: SE-banken 5145-10 017 54

Swish: 123 343 49 66

Huskvarna Alliansförsamlings Barn och ungdom, HABU

Bankgiro: 316 - 8556

Bankkonto: SE-banken: 5145 - 10 016 49

Swish: 123 181 93 25

Kyrkoavgift

Det går via Svenska Alliansmissionen att ändra sin kyrkoavgift så att en del går till SAM och en del går till vår församling istället som nu till Svenska kyrkan. Gå in på Svenska Alliansmissionens hemsida och läs mer.

Länkar till andra hemsidor...

Bra sommarkonferenser för ungdomar och unga vuxna
www.gullbrannafestivalen.com

Som kyrka tillhör vi Svenska Alliansmissionen (SAM)

www.alliansmissionen.se
 

Vårt barn och ungdomsarbete tillhör Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU). Du kan läsa mer om SAU på www.sau.nu

bottom of page