top of page

Syföreningarna

Vi firar Gudstjänst varje söndag kl. 10.00

Gudstjänsten har genom alla tider varit central i den kristna församlingen. I gudstjänsten kommer hela församlingen samman för att tillbe och lovsjunga Gud. Genom gudstjänsten får vi både möta Gud och varandra, vilket är själva kärnan i att vara församling.

bottom of page