top of page

Mission

Också i dag ger Gud oss möjlighet att vara med och arbeta för att vidga hans rike

Vår missionär

Huskvarna Allianskyrka stödjer ett antal missions- och hjälparbete såväl i Sverige som i Asien och Afrika genom Svenska Alliansmissionen. Detta arbete är inriktat bl.a. mot medicinska insatser, undervisning och hjälp till självhjälp. 
Vi hjälper också vår Vänförsamling i Ukraina (se separat artikel) 

Maria Gustavsson

Mission

Också i dag ger Gud oss möjlighet att vara med och arbeta för att vidga hans rike

Vår missionär

Huskvarna Allianskyrka stödjer ett antal missions- och hjälparbete såväl i Sverige som i Asien och Afrika genom Svenska Alliansmissionen. Detta arbete är inriktat bl.a. mot medicinska insatser, undervisning och hjälp till självhjälp. 
Vi hjälper också vår Vänförsamling i Ukraina (se separat artikel) 

Maria Gustavsson

Också i dag ger Gud oss möjlighet att vara med och arbeta för att vidga hans rike

Vår missionär

Huskvarna Allianskyrka stödjer ett antal missions- och hjälparbete såväl i Sverige som i Asien och Afrika genom Svenska Alliansmissionen. Detta arbete är inriktat bl.a. mot medicinska insatser, undervisning och hjälp till självhjälp. 
Vi hjälper också vår Vänförsamling i Ukraina (se separat artikel) 

Maria Gustavsson

Mission

Också i dag ger Gud oss möjlighet att vara med och arbeta för att vidga hans rike

Maria

Huskvarna Alliansförsamling stödjer olika missions- och hjälparbeten såväl i Sverige som i Asien och Afrika genom Svenska Alliansmissionen(SAM). Detta arbete är inriktat bl.a. mot medicinska insatser, undervisning och hjälp till självhjälp. 

Vi hjälper också vår vänförsamling i Ukraina (se egen sida)

 

SAM:s internationella arbete innefattar ett 15-tal länder och ett 20-tal utlandsarbetare. Detta sker i samarbete och samförstånd med systerkyrkor och samarbetsorganisationer runt om i världen. Med fokusområden som bibelöversättning och alfabetisering, evangelisation och församlingsplanerande, bibelundervisning och ledarutveckling, sociala utvecklingsinsatser, hälso- och sjukvård och utbildning.

Maria är en av Svenska Alliansmissionens missionärer. Hon kommer, med
understöd från bl.a. Huskvarna Alliansförsamling att arbeta med Wycliffes språkarbete i Tchad. Hennes uppgift blir att utveckla ett av Tchads många muntliga språk till skriftspråk. Detta gör att man kan översätta läs- och skrivmaterial och böcker som Bibeln och därmed ge barn, ungdomar och vuxna utbildning.

Kort om Maria

 • Född och uppvuxen utanför Linköping. 

 • Blev kristen genom söndagsskola, scouter och andra aktiviteter i kyrkan som barn. 

 • Har sedan 2010 bott i Jämtland och Härjedalen och där läst socionomutbildningen och bl.a. arbetat som socialsekreterare. Har en Socionomexamen i internationellt och interkulturellt socialt arbete. 

 • Har länge haft en fascination för och längtan till mission. Särskilt behovet av bibelöversättning och läsundervisning har berört henne starkt. Maria har de senaste åren upplevt en kallelse att tagit steg mot detta och känner en glädje att gå in i detta arbete nu! 

 • Har under 2017 genomgått förberedande utbildning i ”Field Linguistics” i England, Redcliffe College/Gloucester University. 

 • Pratar svenska, engelska, franska.

 

 Tchad 

 • Ca 13 miljoner invånare 

 • Omkring 200 folkgrupper, 133 språk. 

 • Officiella språk: franska och arabiska. 

 • Religion: Muslimer, Kristna, Animister.

 • Läskunnighet: 50% bland ungdomar 15–24 år, 40% bland vuxna. 

 • Bibeln: finns på endast 12 av över 120 levande språk. Mer än 60 av dessa språk är utan etablerat skriftspråk/alfabet, litteratur och skolundervisning. 

 • 80% lever under fattigdomsgränsen.

 • Bön behövs för stabilitet i landet, för kyrkan och många onådda folkgrupper. 

 

Marias arbetsuppgifter i Tchad 

 • Språkforskning och språkutveckling. T.ex. utveckling av alfabet, skriva en grammatik, skapa en ordbok. 

 • Kartläggning av behoven av språkutveckling, läsundervisning och bibelöversättning i landet. 

 • Arbete i ett internationellt team, i rollen som ”Linguist Technician (Initial)”. 

 • Med bas i huvudstaden N’Djamena, arbeta med språk/folkgrupper i södra Tchad. 

 • Skriva nyhetsbrev och på annat sätt hålla kontakt med församlingar och personer som är intresserade. 

bottom of page