top of page

Om oss

Vilka är vi och vad gör vi här i församlingen? 

FÖRSAMLINGEN
Huskvarna Allianskyrka är en gemenskap som består av människor i olika åldrar och skeende i livet. Det vi har gemensamt är tron på Jesus Kristus.
I vår församling möts vi på olika sätt. Den viktigaste mötesplatsen är den stora
Gudstjänsten men vi möts också i olika cellgrupper och i våra GOA-grupper (gemenskap, omsorg och arbetsgrupp) var elfte vecka.
Gudstjänsten, varje söndag, vill vi ska präglas av ledorden Befrielse, Glädje, Äkthet och Nåd. Vi vill vara en växande församling i ständig förändring med ett oföränderligt budskap i fokus. Och där finnas till för att hjälpa människor att upptäcka, lära känna och följa
Jesus. Tillsammans vill vi lära känna Gud bättre och dela livet med varandra.

 

VÅR VISION
Vår vision i Huskvarna Allianskyrka är ”Levande tillsammans med Kristus!”. Vi vill också präglas av: Nära Jesus – Nära VarAndra.
Att leva nära Jesus, att ha en relation med honom är det första som vi betona. Olika Gudstjänsten och samlingar ska hjälpa människor att vara med om en Befrielse, en bestående Glädje, Äkthet och Guds Nåd.
Vårt stora mål är att föra människor till tro på Jesus Kristus. Vi vill att församlingen är en plats där det kristna livet kan utvecklas, än mer fördjupas och kunna växa.

Vi står för en klassisk kristen tro. Läs gärna mer under rubriken Vår Tro.
 

SAMFUNDSTILLHÖRIGHET
Det trossamfund som vi tillhör är Svenska Alliansmissionen, SAM. Svenska Alliansmissionen är ett fritt, kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13 700 medlemmar i 150 svenska församlingar. Utöver vår verksamhet i Sverige arbetar Svenska Alliansmissionen i ett 20-tal länder runt om i världen.

BARN – OCH UNGDOMSARBETE
I vår kyrka har vi ett barn- och ungdomsarbete som samlar ungefär 120 barn varje vecka under terminerna, se respektive aktivitet under "Barn & Ungdom". Barn- och ungdomsarbetet bedrivs av Huskvarna Allianskyrkans barn- och ungdomsarbete, HABU.

 

VÅRA LOKALER
Vi har stora lokaler som bland annat används av vårt ungdomsarbete. Det finns även möjlighet för privatpersoner och företag/organisationer att hyra lokaler.

bottom of page