Om församlingen

Huskvarna Allianskyrka har stor verksamhet, både för ung och gammal

Text

Under Konfaåret får du chans att fundera över livets stora frågor. Oavsett om du tror, tvekar eller helt enkelt bara är nyfiken så är Konfa för dig. Gemenskapen är viktig under Konfaåret! Du får nya kompisar och vi kommer hitta på en massa kul grejer. Du är välkommen precis som du är!

Under läsåret har vi samarbete med SAM-hjälp, en hjälporganisation som gör insatser i bl.a. Rumänien, Ukraina, Moldavien och Lettland. Vi kommer hjälpa till praktiskt på SAM-hjälp för att göra något för dem som inte har det lika bra som oss. I april eller maj 2021 åker vi till Gullbrannagården utanför Halmstad där det ordnas en stor konfahajk med ca 300 deltagare från olika konfagrupper. 

“Citat”

Huskvarna Allianskyrka

Rubrik

Allianskyrkan på Petersberg hälsar alla daglediga välkomna till samlingar på torsdagar. Programmet består av gästmedverkan med föredrag, sång, musik, servering och lotteri.

I samarbete med pensionärsorganisationen RPG, inbjuds till storsamlingar, motionstävling och resor till bl.a. Rättvik, Dalhalla, Hållandsgården, Jämtland och Passionsspelen i Oberammergau.

Kontaktuppgifter får gärna vara i kursiv text
Telefon: 036-19 09 41

VARJE SÖNDAG KL. 10:00

Fira Gudstjänst
med oss!

Gudstjänsten har genom alla tider varit central i den kristna församlingen. I Gudstjänsten kommer hela församlingen samman för att tillbe och lovsjunga Gud. Genom Gudstjänsten får vi både möta Gud och varandra, vilket är själva kärnan i att vara församling.

Predikan och Sång

Här lyssnar vi till predikan. Vi sjunger från psalmboken och sjunger & lyssnar till sång och musik av någon av församlingens musiker, sångare, eller kör.
Ibland bjuder vi in någon eller några för att sjunga och spela. 

Nattvard

Vi firar nattvard tillsammans med jämna mellanrum i samband med gudstjänsten.

Kyrkfika

Efter gudstjänsten samlas vi och fikar i vår festvåning, Samvaron.
Naturligtvis bjuder vi dig på fika som besöker Allianskyrkan för första gången.

Rubrik med bildbakgrund

Våra smågrupper är mindre samlingar som går ut på att lära känna varandra och Gud bättre.
Ofta består grupperna av fem till tjugo personer som äter, har trevligt, ber och läser Bibeln tillsammans.
I vår församling vill vi på olika sätt skapa förutsättningar för människor att få en nära relation till Gud och till andra människor.
Om gudstjänsten i kyrkan är den stora gemenskapen är smågruppen den lilla, men lika viktiga gemenskapen.

Längre beskrivningar

i tre kolumner är en plats där man får utrymme för gemenskap med andra troende, inspiration till att växa i sin tro och sitt lärjungaskap och dit man gärna välkomnar den som är ny i sin tro eller den som är nyfiken på en kristen tro.
Gemenskapen räcker längre än till bara själva samlingen. Medlemmarna i gruppen delar livet med varandra, i med och motgång, och när gruppen fungerar som det är tänkt visar man även praktisk omsorg.

HUR?

Grupperna bestämmer själva hur det går till vid sammankomsterna.
En av hörnstenarna är alltid gemensam bön för varandra och församlingen.

NÄR?

De flesta cellgrupper träffas en eller två gånger per månad men varje grupp kan själv välja hur ofta och när man samlas.

VAR?

Ofta träffas cellgrupperna hemma hos medlemmarna för att de som är med ska lära känna varandra bättre. En rad saker kan påverka hur ofta gruppen kommer samman, var den samlas eller vad den gör när den träffas: 

  • Familjesituationer
  • Geografiskt läge och avstånd
  • Typ av boende
  • Ålder
  • Intressen

Rubrik

Med flera tillhörande bilder som rullar vid sidan av.

Festvåningen (Samvaron) har plats för ca 150 personer.
Lokalen är fullt utrustad med köksredskap, porslin, glas, bestick.
Diskmaskin för storkök finns. Det finns en mindre sporthall
som passar till gympapass eller innebandy. 

Titel

Titel

Block 1

Titel

Block 2

Titel

Block 3