Mini-uv:ar, UV-scouter och Ledarscouter

Scouterna

Från Mini-uv:ar till Ledarscouter

Scouternas kväll är på tisdagar mellan kl. 18.15-19.30.

Åldersgrupper:

  • Mini-UV lågstadiet åk.1-2

  • UV-scout mellanstadiet åk. 3-6

  • Ledarscout högstadiet åk. 7 och uppåt.

Vi sysslar med scouting, uteaktiviteter, patrullkvällar, bibelläsning,

tävlingar, hajker m.m. En sommarvecka åker vi på läger.

Kontaktpersoner:

  • Andreas Boström på tele: 0766-77 96 64

  • David Johansson på tele: 0739-20 00 86.

UV:s program VT 2022
MINI-UV
ELIT
elit.vt.22.jpg
UV-SCOUT
uvscout.vt22.jpg