Församlingsstyrelsen

Jag heter Daniel Stenholm och är ordförande samt kontaktperson

för fastighetsgruppen.

Jag heter Frida Elmgren och är sekreterare och kontaktperson för GOA-grupperna, köksansvariga samt storstäd- och städmaterial.

Jag heter Kristina Sundling och är

kontaktperson för HABU, 
utsmyckningsgruppen och 
valberedningen

Jag heter Ingemar Sunbring och är
församlingsföreståndare samt kontaktperson för affischansvariga, syföreningar, dagledigträffar, hemsidan, församlingsnytt och nattvards-tjänare.

Jag heter Allan Wendefors och är kontaktperson för missionskommittén.

Jag heter Berit Krantz och är kontaktperson för diakonala rådet

Jag heter Fredrik Lundqvist
och är kassör samt kontaktperson för
revisorer och redovisningsansvariga.

Jag heter Malin Forssmed Arwidssonoch är sekreterare och kontakt-person för GOA-grupperna, köksansvariga samt storstäd- och städmaterial.

Jag heter Pierre Lanquist och är
kontaktperson för musikrådet och 

ljud- och bildgrupp

Jag heter Lars Forssmed och är vice ordförande och är kontaktperson för vaktmästargruppen.

Ebbesvägen 10, 56139 Huskvarna

Tel: 079-348 31 20 e-post: info@huskvarnaallianskyrka

@ 2017 Huskvarna Allianskyrka