Församlingsstyrelsen

Jag heter Daniel Stenholm, är församlingens ordförande och är kontaktperson för revisorer och redovisningsansvariga

E-post: ordförande@huskvarnaallianskyrka.se

Ingela2.jpeg

Jag heter Ingela Everland, är

kontaktperson för diakonirådet

Jag heter Allan Wendefors, är kontaktperson för missionskommittén

Jag heter Lena Rundqvist, är sekreterare och kontaktperson för utsmyckning

Jag heter Ingemar Sunbring, är
församlingsföreståndare samt kontaktperson för affischansvariga, dagledigträffar,

hemsidan/församlingsnytt,nattvards-tjänare, diakonirådet och GOA-grupperna

Jag heter Berit Krantz, är kontaktperson för HABU

Jag heter Adam Tengblad, är kontaktperson för Fastighetsgruppen

Jag heter Linda Holgersson, är sekreterare och kontaktperson för storstäd/städmaterial

Jag heter Per-Olof Cederquist, är vice ordförande och kontaktperson för valberedningen, köksansvariga hemsidan/församlingsnytt och ljud-och bildgruppen

Jag heter Lars Forssmed, är sekreterare är kontaktperson för kassör, revisorer och redovisningsansvariga

Extern kassör

Jag heter Gunnar Krantz, är extern kassör