Församlingsstyrelsen

Jag heter Daniel Stenholm, är ordförande samt kontaktperson

för fastighetsgruppen.

Jag heter Lena Rundqvist, är sekreterare och kontaktperson för GOA-grupperna och storstäd- och städmaterial.

Jag heter Fredrik Lundqvist,
är kassör samt kontaktperson för
revisorer och redovisningsansvariga.

Jag heter Linda Holgersson, är sekreterare och kontaktperson för köksansvariga och utsmyckning

Jag heter Kristina Sundling, är

kontaktperson för HABU.

Jag heter Ingemar Sunbring, är
församlingsföreståndare samt kontaktperson för affischansvariga, syföreningar, dagledigträffar, hemsidan, församlingsnytt, nattvards-tjänare och diakonala rådet.

Jag heter Pierre Lanquist, är vice ordförande och kontaktperson för musikrådet och 

ljud- och bildgrupp

Jag heter Lars Forssmed, är sekreterare och är kontaktperson för vaktmästargruppen.

Jag heter Allan Wendefors, är kontaktperson för missionskommittén och valberedningen.

Jag heter Berit Krantz.

Ebbesvägen 10, 56139 Huskvarna

Tel: 079-348 31 20 e-post: info@huskvarnaallianskyrka

@ 2017 Huskvarna Allianskyrka