top of page

Vår tro

Vi tror att Jesus är Guds son
  • Vi tror att Bibeln är Guds ord

  • Vi tror att Gud älskar alla människor

  • Vi tror att Gud har sänt oss Jesus som det största beviset på sin kärlek

  • Vi tror att Jesus Kristus är den som kan rädda oss, ge vårt liv djup mening och hopp för framtiden

  • Vi tror på den helige Anden är sänd till oss som Livgivaren och Hjälparen

Trosbekännelsen 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 

uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på

den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,

syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.  Amen

bottom of page