Hur kommer jag till tro?

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen

Bönen

Du kan ta emot Jesus i ditt liv genom att be till honom med egna ord.
Du kan också använda frälsningsbönen.

Tack Gud för att du har skapat mig och känner mig.
Tack Jesus för att du är Guds Son och själv Gud.
Jag tror på dig, att du dog och uppstod.
Jesus, jag vill att du ska vara min Herre och leda mig hela livet.
Nu ber jag: Förlåt mig min synd, det jag tänkt, sagt och gjort som varit emot din vilja.
Ta hand om mig och hjälp mig, jag behöver dig.
Tack att jag får vara ett Guds barn. I Jesu namn. Amen.

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. 
Amen.


Läs gärna första Johannesbrevet 1:9 och Johannesevangeliet 1:12

Hur blir jag medlem i Huskvarna Alliansförsamling?

Medlemskap i församlingen kan beviljas den som bekänner en personlig tro på Jesus Kristus och som är döpt till Jesus Kristus
Du får gärna kontakta oss för ett samtal!

Mats Sturesson, pastor och föreståndare
Telefon: 0793-48 31 20
E-post: pastor@huskvarnaallianskyrka.se

Vår vision

Vi vill som enskilda och som församling “Ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen”. I Efesierbrevet 2:5 läser vi att vi är ”Levande med Kristus”. Utifrån det ordet vill vi som församling leva Nära Jesus och Nära Varandra.
Vi vill präglas av Befrielse, Glädje, Äkthet och Nåd.
Vår längtan är att hjälpa människor till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att församlingen är en plats där det kristna livet kan utvecklas, fördjupas och växa.

“Levande tillsammans med Kristus!
Nära Jesus – Nära Varandra”

Mission

Om Maria

Maria är en av Svenska Alliansmissionens missionärer.
Hon arbetar med Wycliffes språkarbete i Tchad med understöd från bl.a. Huskvarna Alliansförsamling.
Hennes uppgift är att utveckla ett av Tchads många muntliga språk, Mulgi, till skriftspråk. Detta gör att man kan översätta läs- och skrivmaterial och böcker som Bibeln och därmed ge barn, ungdomar och vuxna utbildning.

  • Född och uppvuxen utanför Linköping. 
  • Blev kristen genom söndagsskola, scouter och andra aktiviteter i kyrkan som barn. 
  • Har sedan 2010 bott i Jämtland och Härjedalen och där läst socionomutbildningen och bl.a. arbetat som socialsekreterare. Har en Socionomexamen i internationellt och interkulturellt socialt arbete. 
  • Har länge haft en fascination för och längtan till mission. Särskilt behovet av bibelöversättning och läsundervisning har berört henne starkt. Maria har de senaste åren upplevt en kallelse att arbeta med dessa uppgifter och känner en glädje genom detta arbete.
  • Har under åren 2017 -2024 i omgångar genomgått och genomgår olika utbildningar i Lingvistik. Dessa utbildningar kommer att leda fram till en Master som ger en bra grund för fortsatt arbete i språköversättningar, just nu för Mulgispråket.
  • Pratar svenska, engelska, franska.

Vänförsamling

Sedan några år tillbaka har vi även en vänförsamling i Ukraina där vi, tillsammans med biståndsorganisationen SAM-hjälp, hjälper till genom ekonomiska medel, klädinsamlingar och förbön. Yurij Voloshin är pastor i den lokala kyrkan av kristna evangeliska pingstläran “Vefil” i staden Berdyciv. Han är den fjärde pastorn sedan församlingen officiellt registrerades 1982. Själva “Vefil” har en 90 år gammal historia.

På bilden, Yurij Voloshin.